Hírek

Pályázati hirdetmény


Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mátray Gábor Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Tisztelt Szülők!


A 2020/2021-es tanévben, az újonnan belépő első évfolyamos és a már tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókat érinti az Etika vagy Hit- és erkölcstan tantárgy választásának lehetősége.

Koronavírus terjedésének megelőzése!!


Tisztelt Szülők!

Felvételi körzet 2020/2021 tanévben


A Ceglédi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet 24. § (1 b) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján kijelöli és közzéteszi a Ceglédi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2020/2021. tanévre vonatkozóan.

placeholder image

Tisztelt Szülők!
 - Koronavírus megelőzése


Mint Önök előtt is ismert, már Magyarországon is megjelent a koronavírus. Ezúton is kérünk minden szülőt, hogy fokozottan figyeljen oda a higiéniás előírásokra.

Közlemény


A koronavírus járvány terjedése miatt a 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata értelmében új oktatási munkarend kerül bevezetésre.

Felhívás -távoktatás


Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Felhívás – ebéd igénylése


Tisztelt Szülők! Az Önkormányzat napi egyszeri alkalommal (ebéd) gyermekétkeztetést biztosít, amennyiben ezt a mellékelt igénylő lap kitöltésével kérik.

Felhívás – elsős beiratkozás


Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez


Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Tájékoztató a Tantermen kívüli, Digitális munkarend Adatkezelésről


A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

placeholder image

Tűzszerészeti vizsgálat


2021.02.22. tűzszerészeti vizsgálat

Digitális oktatás 2021. március


Digitális oktatás 2021. március

placeholder image

Tanítási szünet (szept.23-24.)


Tanítási szünet (szept.23-24.)

placeholder image

Pedagógus továbbképzés


"Ha boldog akarsz lenni, légy az!"

Bázisintézményi program


2021.10.

Hit-és erkölcstan 2022/2023


Hit-és erkölcstan

placeholder image

Téli szünet


placeholder image

Gyászjelentés


Gyászjelentés