Hírek

placeholder image

Tisztelt Szülők!
 - Koronavírus megelőzése


Mint Önök előtt is ismert, már Magyarországon is megjelent a koronavírus. Ezúton is kérünk minden szülőt, hogy fokozottan figyeljen oda a higiéniás előírásokra.

Felvételi körzet 2020/2021 tanévben


A Ceglédi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet 24. § (1 b) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján kijelöli és közzéteszi a Ceglédi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2020/2021. tanévre vonatkozóan.

Koronavírus terjedésének megelőzése!!


Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!


A 2020/2021-es tanévben, az újonnan belépő első évfolyamos és a már tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókat érinti az Etika vagy Hit- és erkölcstan tantárgy választásának lehetősége.

Pályázati hirdetmény


Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mátray Gábor Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.