VEKOP-7.3.3-17-2017-00002 azonosító számú „Digitális kompetenciák – digitális környezeti nevelés a Ceglédi Tankerület intézményeiben” című projekt

A projekt fő jellemzői


A projekt fő jellemzői:

 • A támogatási konstrukció: VEKOP-7.3.3 Digitális környezet a köznevelésben
 • A projekt címe: „Digitális kompetenciák – digitális környezeti nevelés a Ceglédi Tankerület intézményeiben”
 • A szerződött támogatás összege: 109 497 903 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00002
 • Kedvezményezett neve: Ceglédi Tankerületi Központ
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01
 • A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.08.31

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszereinek megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

A projekt megvalósítása során az alábbi kompetenciaterület fejlesztését vállaltuk:

 • Természettudományos megismerés támogatása
 • Matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása

Az iskola az alábbi intézményekkel együtt valósítja meg a projektet:

Az intézmény a projekt megvalósítására az alábbi, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését vállalta:

1. Tankockák a természettudományos megismerés támogatására alsó tagozaton
A módszertani csomag megvalósításába 4 fő természetismeret tárgyat oktató tanító szakos pedagógus, valamint az 1 – 4. évfolyamból évfolyamonként 1-1 osztály kerül bevonásra.
2. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton
A módszertani csomag megvalósításába 6 fő matematikát oktató tanító, valamint az 1- 4. évfolyamról két évfolyamon 2-2, két évfolyamon 1-1 osztály kerül bevonásra.

A projekt megvalósítása három tanévet ölel fel, amelynek során 4 mérföldkő került kijelölésre az alábbi módon: I. mérföldkő: 2019.08.31, II. mérföldkő: 2020.06.30, III. mérföldkő: 2021.06.30, IV. mérföldkő: 2021.08.31. A projekt során, a felhívással összhangban az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • Az intézményben 2 db digitális tanterem kialakítása, amely rendelkezni fog a következő eszközökkel: 1. Akár 100” méretű képet is vetíteni képes interaktív megjelenítő eszköz a hozzá tartozó, tanterem menedzsmentet támogató szoftverekkel. 2. A tanterem működtetését biztosító tanári laptop. 3. A tanulói munka támogatására legalább 10” képátlójú tabletek és a hozzá tartozó asztali állványok 4. A tabletek egyidejű töltését biztosító zárható töltő tároló szekrény.
 • Intézményünkből a bevont 10 fő szakmai megvalósító részt vesz az infokommunikációs technológia pedagógiai gyakorlatát elmélyítő képzésen, elősegítve ezzel a digitális oktatás és módszertanok disszeminációját.
 • Tankocka módszertani csomagok használatát megalapozó és elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton szintén minden bevont szakmai megvalósító részt vesz
 • Vállaljuk, hogy az intézményi honlapunkon olvasható Digitális Fejlesztési Terv digitális módszertani elemei beépítésre kerülnek az általános iskola Pedagógiai Programjába.
 • Elvégezzük az intézmény honlapjának WCAG 2.0 AA7 szintű akadálymentesítését, amely a projekt megvalósítása során kötelező szemléletformáló kampányt, mint közösségi felület segíti.
 • A projekt két utolsó tanévében a választott tantárgy oktatása, a választott évfolyamokon és osztályokban előírt éves össz óraszám legalább 40%-ában digitálisan támogatva fog történni
 • A projekt során két alkalommal elvégezzük a pedagógiai módszertani csomagok kötelező beválás-vizsgálatát
 • A projekt során 2 alkalommal nyílt napot tartunk a szemléletformáló kampány keretein belül
 • A résztvevő szakmai megvalósítókat, illetve az intézmény digitális módszertani fejlesztését az utolsó két tanév teljes időtartama (20 hónap) alatt az Országos Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők felkérésével mentoráljuk
 • A projekt során 2 db workshop-ot szervezünk a digitális pedagógiai módszertan eredményeinek adoptálására, disszeminációjára
 • A bevont szakmai megvalósítók összesen 300 db digitális óravázlatot töltenek fel a Nemzeti Köznevelési Portál oldalára
 • Intézményi szinten biztosítjuk a rendszergazdai szolgáltatást