matray_logo

Mátray Gábor Általános Iskola

Cím: 2760 Nagykáta Jászberényi út 76.
OM azonosító: 037761
Telefonszám: 0629/440-102
Email: matrayiskola@gmail.com

Ajánlatkérő

busz

A beszerzés tárgya: Tanulók szállítása autóbusszal a nagykátai Városi Sportcsarnokba.

 

“Határtalanul!” kirándulás

(2023.05.15-19.)

Hatartalanul 2023

Álláspályázat intézményvezető-helyettes

A Ceglédi Tankerületi Központ pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében a Mátray Gábor Általános Iskola Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére.

Tájékoztatás a 2023/2024. tanévre szóló általános iskolai beiratkozás folyamatáról törvényes képviselőknek

iskolai_beiratkozas

Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásra 2023. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között és 2023. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között kerül sor. Ekkor szükséges beíratni az általános iskolába a tanköteles korba lépő gyermekét.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

hirdetmény

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései, valamint a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg: a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2023. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2017. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Bucsuzunk Gabor